SPOLOČNÉ ODBORY SLOVENSKA

sú samostatným, nezávislým a profesionálnym združením odborových zväzov a organizácií. Majú ambíciu byť expertným think-tankom v oblasti pracovného práva a zamestnávania na Slovensku.

NAŠE CIELE

Hlavným cieľom SOS je ochrana a obhajoba práv a právom chránených záujmov zamestnancov – členov združených v členských organizáciách. SOS majú záujem na zlepšovaní pracovných podmienok, mzdových podmienok a podmienok zamestnávania prostredníctvom vedenia bipartitného alebo tripartitného sociálneho dialógu buď priamo alebo prostredníctvom odborových zväzov a odborových organizácií v ňom združených.

AKTUALITY

TS: Vznik Spoločných odborov Slovenska – novej odborovej konfederácie

Silné odborové organizácie rokujú o spojení v Spoločných odboroch Slovenska

O vstup do Spoločných odborov Slovenska prejavil záujem Nový odborový zväz polície

Profesionalita

Spolupráca

Sila

Akcieschopnosť

Na Slovensku vzniká nová vlna aktívnych odborových organizácií, ktorú vnímam ako reakciu na dlhodobú stagnáciu a nečinnosť tradičných odborov.

 

Zoroslav Smolinský, predseda Moderných odborov Volkswagen

Menu