Pre mnohých nič nehovoriaci názov za ktorým sa však skrýva významný pokrok v oblasti sociálneho dialógu a skutočné kroky, ktoré pomôžu nie len novým, ale aj stávajúcim zamestnancom prispôsobiť svoje vedomosti, alebo zručnosti neustále sa meniacemu, stále modernejšiemu pracovnému trhu, resp. pracovnému prostrediu. Pomocou Aliancie sektorových rád dokážeme spoločne na tripartitnej úrovni identifikovať potreby pracovného trhu dneška, ale aj budúcnosti a podniknúť kroky, ktoré povedú ku konkurencieschopnosti z pohľadu dostatku pracovnej sily s potrebnou odbornosťou. Sme radi, že sme súčasťou ASR, ktorej základným cieľom je pomôcť zamestnancom. Len vďaka dialógu dokážeme nájsť spoločné riešenia, ktoré môžu byť v prospech všetkých strán.

Stojíme za Vami.

Zdroj:https://www.youtube.com/watch?v=wb8zA0kbpMA&t=1015s…

34898 komentárov. Leave new