SPOLOČNÉ ODBORY SLOVENSKA

sú samostatným, nezávislým a profesionálnym združením odborových zväzov a organizácií. Majú ambíciu byť expertným think-tankom v oblasti pracovného práva a zamestnávania na Slovensku.

NAŠE CIELE

Hlavným cieľom SOS je ochrana a obhajoba práv a právom chránených záujmov zamestnancov – členov združených v členských organizáciách. SOS majú záujem na zlepšovaní pracovných podmienok, mzdových podmienok a podmienok zamestnávania prostredníctvom vedenia bipartitného alebo tripartitného sociálneho dialógu buď priamo alebo prostredníctvom odborových zväzov a odborových organizácií v ňom združených.

AKTUALITY

Minimálna mzda v budúcom roku porastie nad rámec zákona: sociálni partneri po prvý raz v histórii dospeli k spoločnej dohode

TS: Vznik Spoločných odborov Slovenska – novej odborovej konfederácie

Silné odborové organizácie rokujú o spojení v Spoločných odboroch Slovenska

O vstup do Spoločných odborov Slovenska prejavil záujem Nový odborový zväz polície

Profesionalita

Spolupráca

Sila

Akcieschopnosť

Cielom Spoločných odborov Slovenska je ponúknuť novú nekonvenčnú alternatívu, ktorá dokáže priniesť nový pohľad na aktuálny stav v oblasti pracovnoprávneho prostredia a ponúknuť schodné riešenie tam kde je to potrebné.

 

Dušan Chalupa, zástupca Spoločných odborov Slovenska

Menu