SPOLOČNÉ ODBORY SLOVENSKA

sú samostatným, nezávislým a profesionálnym združením odborových zväzov a organizácií. Majú ambíciu byť expertným think-tankom v oblasti pracovného práva a zamestnávania na Slovensku.

NAŠE CIELE

Hlavným cieľom SOS je ochrana a obhajoba práv a právom chránených záujmov zamestnancov – členov združených v členských organizáciách. SOS majú záujem na zlepšovaní pracovných podmienok, mzdových podmienok a podmienok zamestnávania prostredníctvom vedenia bipartitného alebo tripartitného sociálneho dialógu buď priamo alebo prostredníctvom odborových zväzov a odborových organizácií v ňom združených.

AKTUALITY

Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov

Vznikla nová Aliancia sektorových rád (ASR)

Minimálna mzda v budúcom roku porastie nad rámec zákona: sociálni partneri po prvý raz v histórii dospeli k spoločnej dohode

TS: Vznik Spoločných odborov Slovenska – novej odborovej konfederácie

Profesionalita

Spolupráca

Sila

Akcieschopnosť

Cielom Spoločných odborov Slovenska je ponúknuť novú nekonvenčnú alternatívu, ktorá dokáže priniesť nový pohľad na aktuálny stav v oblasti pracovnoprávneho prostredia a ponúknuť schodné riešenie tam kde je to potrebné.

 

Dušan Chalupa, zástupca Spoločných odborov Slovenska

Menu